BedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Zonnepanelen in Wieringermeer

Zonnepanelen weideWIERINGERMEER – In de Wie­rin­ger­meer­pol­der wil Nuon het groot­ste zon­ne­park van Noord-Hol­land bou­wen: 120.000 pa­ne­len, ver­deeld over bij­na der­tig hec­ta­re grond, moe­ten per jaar tien­dui­zend huis­hou­dens van stroom voor­zien. De zon­ne­pa­ne­len ko­men te staan bij vijf­tig Nuon-wind­mo­lens in het toe­kom­sti­ge Wind­park Wie­rin­ger­meer. Deze tur­bi­nes draai­en van­af me­dio 2018.

Dan wil de ener­gie­maat­schap­pij de me­ga­zon­ne­wei­de re­a­li­se­ren. Het plan vergt een in­ves­te­ring van der­tig mil­joen euro. Ook is het plan om per­ce­len in de buurt van tur­bi­nes, waar het las­tig boe­ren is voor agra­riërs, te ge­brui­ken voor het zon­ne­park. Hol­lands Kroon staat po­si­tief te­gen­over het Nuon-pro­ject. Ook de pro­vin­cie wil zon­ne­wei­den de ruim­te ge­ven.

Laat meer zien
Back to top button