BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Chauffeurs leerlingenvervoer behouden contract

'Noot Tou­ring­car BV gaat na de zo­mer drie jaar lang het leer­lin­gen­ver­voer ver­zor­gen' - Foto: Noot.nl
‘Noot Tou­ring­car BV gaat na de zo­mer drie jaar lang het leer­lin­gen­ver­voer ver­zor­gen’ – Foto: Noot.nl

NOORDKOP – De chauf­feurs van het leerlingervervoer in de Noordkop be­hou­den bij de nieu­we ver­voer­der Noot hun oude con­tract. Ze kun­nen al­le­maal bij Noot aan de slag en hoe­ven geen uren in te le­ve­ren, zo­als ze vrees­den. Noot Per­so­nen­ver­voer kreeg gis­te­ren of­fi­ci­eel het leer­lin­gen­ver­voer toe­ge­we­zen.

Di­rec­teur Mar­tijn Ker­sing maak­te be­kend dat hij de chauf­feurs het­zelf­de con­tract aan­biedt als ze had­den bij de vo­ri­ge ver­voer­der, Klomp, die eni­ge tijd ge­le­den fail­liet ging. Hij stelt tevens dat hij de chauf­feurs uit de Noord­kop graag in dienst neemt. ,,Zij heb­ben zich on­danks al­les wat hen is over­ko­men ont­zet­tend loy­aal ge­toond naar hun klan­ten. Dat waar­de­ren wij zeer. Ik heb chauf­feurs no­dig die de re­gio goed ken­nen en die zich be­trok­ken bij hun werk to­nen, dus ik wil deze men­sen graag heb­ben.”

Laat meer zien
Back to top button