NieuwsRegionaal nieuws

FNV Taxi overweegt kort geding tegen Schagen

fnvNOORDKOP – FNV Taxi over­weegt een kort ge­ding te­gen de ge­meen­te Scha­gen én het taxi­be­drijf Wil­lem­sen de Ko­ning (WDK) dat tij­de­lijk het leer­lin­gen­ver­voer in de Kop van Noord-Hol­land ver­zorgt. Met die rechts­gang dreigt de vak­bond als het me­ren­deel van de 68 ex-Klomp-chauf­feurs na deze zo­mer niet on­der de­zelf­de con­di­ties in dienst wor­den ge­no­men door de nieu­we con­trac­tant voor het leer­lin­gen­ver­voer, Noot Tou­ring­car BV. Dat lot hangt die taxi­chauf­feurs bo­ven het hoofd, om­dat tij­de­lijk werk­ge­ver WDK hun een ver­so­berd ar­beids­con­tract heeft voor­ge­scho­teld.

Laat meer zien
Back to top button