NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Geen gemeentelijke monumentenlijst

Jan EichhornHOLLANDS KROON – Een nieu­we po­ging van raads­lid Jan Eich­horn (GroenLinks) om Hol­lands Kroon te be­we­gen een ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten­lijst op te stel­len, heeft schip­breuk ge­le­den. Eich­horn vindt het ‘on­be­grij­pe­lijk en be­la­che­lijk’ dat Hol­lands Kroon als ‘e­ni­ge ge­meen­te in Noord-Hol­land’ geen ei­gen mo­nu­men­ten­lijst heeft.

,,Het his­to­risch be­sef en de be­te­ke­nis van bij­zon­de­re, cul­tuur­his­to­ri­sche ge­bou­wen ont­breekt vol­ko­men. An­ders kan ik niet con­clu­de­ren”, stelt de po­li­ti­cus. D66, Chris­tenU­nie, Pro­gres­sief Hol­lands Kroon, PvdA en de frac­tie Wit­tink voe­len voor Eich­horns voor­stel. Co­a­li­tie­par­tij­en VVD, Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon, Lada en CDA wil­len daar niets van we­ten. ,,Voor dit mo­ment leg ik me daar bij neer. Maar ik neem hier geen ge­noe­gen mee”, kon­digt Eich­horn strijd­vaar­dig aan.

Laat meer zien
Back to top button