NieuwsWieringermeer

Zomerkamp bij jeugdtheaterschool

Jeugdtheaterschool On StageWIERINGERWERF – Met  Jeugdtheaterschool On Sta­ge ver­zorgt Mi­chel­le de Jong les­sen in ac­te­ren, zin­gen en dan­sen. Zij richt zich met haar jeugd­the­a­ter­school op Wie­rin­ger­werf, Me­dem­blik en Hoorn. Het The­a­ter Zo­mer­kamp is be­doeld voor kin­de­ren van 7 tot en met 12 jaar. Zij krij­gen vijf da­gen work­shops, steeds van half tien tot half vijf.

Het gaat niet al­leen om ac­te­ren, dan­sen en zin­gen. Er zijn ook work­shops schrij­ven van tek­sten, bou­wen van de­cor en ma­ken van kos­tuums. Er wordt toe­ge­werkt naar een spec­ta­cu­lai­re eind­s­how voor fa­mi­lie, vrien­den en an­de­re be­lang­stel­len­den.

Jeugd­the­a­ter­school On Sta­ge werkt sa­men met Dazz­ling Dan­ce Stu­dios. Het evenement is van 1 tot en met 5  augustus.

Laat meer zien
Back to top button