NieuwsRegionaal nieuws

Getuigen gezocht van ’bizar ongeval’ in Winkel

'De Trambaan in Winkel'
‘De Trambaan in Winkel’

WINKEL – Een bij­zon­de­re aan­rij­ding zon­dag­avond op de Tram­baan in Win­kel.Een be­stuur­der ram­de een ge­par­keer­de wa­gen die op het erf van een wo­ning stond. En ging er ver­vol­gens van­door. De po­li­tie kreeg de mel­ding rond half tien ’s avonds. Een au­to­mo­bi­list reed met hoge snel­heid over de Tram­baan. Hij keer­de op­eens en reed met de auto ach­ter­uit, par­does door een tuin heen. Daar ram­de de man een auto die op het erf stond.

Ge­vlucht 
De klap was zo hard dat die ge­par­keer­de wa­gen en­ke­le me­ters ver­der­op te­gen de wo­ning tot stil­stand kwam. Vol­gens de po­li­tie gaf de be­stuur­der daar­na weer ge­woon gas. Hij zou er van­door zijn ge­gaan en daar­bij in de rich­ting van Nieu­we Nie­dorp zijn ge­re­den. Met hoge snel­heid. Het on­ge­val werd ge­zien door buurt­be­wo­ners, die bel­den met­een met het alarm­num­mer. De po­li­tie re­a­geer­de door di­rect de om­ge­ving af te zoe­ken. Zij kon­den de be­wus­te be­stuur­der ech­ter niet meer tra­ce­ren.

Vol­gens de po­li­tie reed hij waar­schijn­lijk in een zwar­te Audi. Deze wa­gen is waar­schijn­lijk ge­zien door de be­stuur­der van een zil­ver­kleu­ri­ge be­stel­bus. Hij moet de ver­dach­te te­gen zijn ge­ko­men op de Tram­baan. De po­li­tie wil graag met hem in con­tact ko­men. Ook an­de­ren die iets ge­zien heb­ben van deze aan­rij­ding kun­nen bel­len met 0900-08844.

Laat meer zien
Back to top button