NieuwsRegionaal nieuws

‘Het is puur zo’n klus’

Foto: Theo Moras
Foto: Theo Moras

Een bijdrage van Theo Moras

ZIJDEWIND – De firma Baas uit Kapelle aan de IJssel is al geruime tijd druk doende om alle oude aanwezige kabels en leidingen langs de N 241 op te sporen en te verwijderen.

Veel van deze ondergronds aanwezige nutsvoorzieningen zijn voorheen niet in kaart gebracht en bovendien verouderd.

In verband met de reconstructie van deze Provinciale-weg worden al deze eerdere voorzieningen met grote zorg secuur verwijderd, daar in de kabels ook olie is verwerkt en de grond niet te vervuilen. Deze werkzaam heden zijn een kostbare aangelegenheid en nemen bijzonder veel tijd in beslag om het te realiseren. Met meerdere kraantjes en verschillende ploegjes wordt het gehele traject tussen Verlaat en de N248 onderhanden genomen, zodra alles is verwijderd worden de nieuwe nog ontbrekende voorzieningen zoal gas e.d ook nog ondergronds aangebracht en nu wel secuur in kaart gebracht.
Of ook de glasvezelkabels voor supersnel internetverbinding worden meegenomen om ook de buitengebieden (witte vlekken) van deze hoognodige voorziening in de buitengebieden te voorzien  kon niet worden bevestigd, wel wordt hier steeds over gespeculeerd in de media maar of dat ook daadwerkelijk van de grond zal komen is nog steeds niet 100% duidelijk. Als dat geheel is afgewerkt kunnen de ook de nog resterende weggedeelten worden aangebracht. Daar waar de wegen reeds zijn aangelegd hebben die tijdrovende werkzaamheden inmiddels plaats gevonden. Boskalis streeft er naar om in 2017 deze reconstructie geheel te hebben afgerond.
Laat meer zien
Back to top button