NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Raadsvragen over ’verwarden’ door de PvdA

Sylvia Buczynski
Sylvia Buczynski

HOLLANDS KROON – De Partij van de Arbeid vraagt zich af in hoe­ver­re heeft Hol­lands Kroon te ma­ken met zo­ge­he­ten ver­war­de per­so­nen? En of de ge­meen­te daar een plan van aan­pak voor heeft? Aan­lei­ding voor de raads­vra­gen is de lan­de­lij­ke trend dat over­last steeds va­ker wordt ver­oor­zaakt door ver­war­de per­so­nen.

Deze brandende vragen stelt raads­lid Syl­via Buc­zyn­ski aan het college bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders. Tevens wil Buc­zyn­ski dat het col­le­ge ook schetst hoe bij in­ci­den­ten rond ver­war­de men­sen wordt ge­han­deld en wel­ke in­stan­ties daar­bij worden be­trok­ken. Alhoewel de grootte van het probleem nog niet duidelijk is, is snel en ade­quaat in­grij­pen, om er­ger te voor­ko­men, vol­gens Buc­zyn­ski ver­eist.

 

Laat meer zien
Back to top button