NieuwsRegionaal nieuws

Kleinschaliger opvang vluchtelingen Hollands Kroon

logo Hollands KroonHOLLANDS KROON – Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk, stelt het college de gemeenteraad voor om medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente voor maximaal 300 bewoners.

Dat is de helft minder dan het eerder voorgestelde aantal van 600. Vanuit de samenleving is er een initiatief gekomen om het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer tijdelijk te gebruiken als aanvullende opvanglocatie (avo) voor de opvang van ruim 100 vluchtelingen. Het staat een ieder in de samenleving vrij om met dit soort initiatieven te komen. De rol van de gemeente is hierbij beperkt tot het verlenen van de benodigde vergunningen. Het college stelt de gemeenteraad voor om zich positief uit te spreken over dit initiatief. Een kleine opvanglocatie voor ruim 100 vluchtelingen past in het karakter van Hollands Kroon als (grote) plattelandsgemeente met relatief kleine kernen. Op 28 juni 2016 worden de voorstellen van het college in de gemeenteraad besproken.
Asielzoekerscentrum
Een asielzoekerscentrum van 300 bewoners is op dit moment de ondergrens voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), waarbinnen de benodigde voorzieningen en begeleiding van de vluchtelingen kunnen worden aangeboden. Graag had de gemeente het aantal nog verder beperkt, maar dat was voor het COA niet haalbaar, vanwege het eind vorig jaar afgesloten Bestuursakkoord Verhoogd Asielinstroom tussen de VNG en het Rijk. Mocht deze ondergrens de komende tijd wijzigen, dan treedt de gemeente opnieuw in overleg met het COA om te kijken of een nog kleiner azc mogelijk is. Verder onderzoek moet nog uitwijzen wat de meest geschikte plek is om een azc te vestigen in Hollands Kroon. Het COA helpt de gemeente hierbij en ook de inwoners worden gevraagd met geschikte locaties te komen. De voorkeur gaat daarbij uit naar een locatie in een van de vier grote kernen en in de buurt van voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en basisonderwijs. Voor de locatie is een perceel nodig van minimaal ca. 2,5 hectare en uitgegaan wordt van een gebruiksperiode van 10 jaar.

Gebouw De Oude Beurs in Middenmeer
Begin dit jaar heeft zich een particulier bij de gemeente gemeld met het plan om het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer, dat al jaren leeg staat, grondig te verbouwen en tijdelijk te gebruiken voor de opvang van vluchtelingen. Na de verbouwing, die ongeveer een half jaar duurt, wil het COA het gebouw voor een periode van drie jaar gebruiken als aanvullende opvanglocatie (avo) voor de opvang van ruim 100 vluchtelingen met en zonder vergunning. Na deze periode kan het gebouw worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten.

Het college staat positief tegenover dit initiatief en stelt de gemeenteraad voor om hetzelfde te doen. Een relatief kleine opvanglocatie voor ruim 100 vluchtelingen past goed in het uitgangspunt van het college om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk die past bij het karakter van Hollands Kroon. Wel moet de initiatiefnemer nog de nodige vergunningen bij de gemeente aanvragen, inclusief een eventuele bestemmingswijziging. Het COA sluit uiteindelijk met de exploitant een gebruiksovereenkomst en is – net als bij een azc – volledig verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding en de vluchtelingen.

Informatiemarkt voor inwoners van Middenmeer
Om de inwoners van Middenmeer over dit initiatief te informeren, organiseert het COA samen met de initiatiefnemer en de gemeente op dinsdagavond 21 juni een informatiemarkt. Hier wordt informatie gegeven over het plan en de procedure en antwoord gegeven op uw vragen. Het vindt plaats in De Meerbaak in Middenmeer van 19.00 – 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.

Initiatief werkgroep Nieuwe Niedorp
Naast bovengenoemd initiatief heeft een werkgroep van voornamelijk bewoners uit Nieuwe Niedorp en Winkel zich bij de gemeente gemeld met het plan om te komen tot kleinschalige opvang van vluchtelingen. Na gesprekken met de gemeente en het COA heeft de werkgroep aangegeven zich als dorpsgemeenschap actief te willen inzetten voor de huisvesting en integratie van kleine groepen vergunninghouders in het dorp. Vanuit de gemeente wordt dit burgerinitiatief actief ondersteund en als positieve bijdrage beschouwd aan het verbeteren van de integratie van nieuwe inwoners. De werkgroep, de gemeente en de woningbouwvereniging onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van kleinschalige huisvesting in het dorp.

Raadsvergadering 28 juni
Op dinsdagavond 28 juni behandelt de gemeenteraad het voorstel. De stukken zijn in te zien in de vergaderkalender. Wilt u bij deze raadsvergadering aanwezig zijn? Dan kunt u zich via onderstaand aanmeldformulier aanmelden. De input van de vier avonden waar inwoners in gesprek konden met de raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk, nemen de raadsleden mee in de uiteindelijke besluitvorming. De verslagen van de avonden kunt hier te lezen.
Verslag HK vluchtelingen bijeenkomsten mei 2016
1. Bijlage met foto’s

 

Laat meer zien
Back to top button