GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Omgevingsvisie Hollands Kroon leeft bij de bevolking

Omgevingsvise - Ruimtelijke kwaliteitHOLLANDS KROON – Hol­lands Kroon geeft in­wo­ners lan­ger de tijd om te re­a­ge­ren op de toe­komst­plan­nen die ter in­za­ge lig­gen. Oor­spron­ke­lijk had men tot 20 juni de tijd om op de nieu­we (con­cept)om­ge­vings­vi­sie te re­a­ge­ren, maar dat wordt nu met an­der­hal­ve week ver­lengd tot 6 juli.

De op­stel­lers van het do­cu­ment, waar­in de de am­bi­ties, doe­len en ver­wach­tin­gen tot en met 2030 op het ge­bied van ruim­te­lij­ke or­de­ning zijn op­ge­steld, krij­gen veel re­ac­ties. „De stuur­groep is enorm blij met de be­trok­ken­heid en de tot nu toe in­ge­ko­men re­ac­ties. Om die re­den wordt de re­ac­tie­ter­mijn ver­lengd”, zo laat Hol­lands Kroon weten.
De omgevingsvisie is in te zien via: omgevingsvisie.hollandskroon.nl.
Uw reactie kunt u sturen naar toekomst@hollandskroon.nl of schriftelijk naar: Gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA te Anna Paulowna t.a.v. de gemeenteraad Hollands Kroon. Graag onder vermelding van het onderwerp ′Omgevingsvisie‘. Als u hulp nodig heeft bij het maken van een inspraakreactie kunt u via toekomst@hollandskroon.nl een afspraak maken. Of bel met ons via telefoonnummer 088 321 5000.

 

 

Laat meer zien
Back to top button