BedrijvennieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Lada wil opheldering over verkoop school

'De voormalige school van Oosterland is nu het middelpunt van een politiek steekspel'
‘De voormalige school van Oosterland is nu het middelpunt van een politiek steekspel’

HOLLANDS KROON – De Lad­a­-frac­tie in Hol­lands Kroon eist op­hel­de­ring rond­om de prin­ci­pe­ver­koop van de voor­ma­li­ge Oos­ter­lan­der­school in Oos­ter­land aan het Hel­der­se aan­ne­mers­be­drijf Dozy. Het bouw­be­drijf wil op de plek waar nu de al ja­ren leeg­staan­de school staat, en­ke­le vrij­staan­de wo­nin­gen neer­zet­ten.

De vra­gen aan het col­le­ge zijn sail­lant, om­dat het aan­van­ke­lijk het uit de Lad­a-­frac­tie ge­zet­te raads­lid Henk-Jan Wit­tink was die vraag­te­kens plaatste bij de ver­koop aan Dozy. Hij deed dat ech­ter op een ma­nier, waar­bij hij VVD-par­tij­voor­zit­ter in Hol­lands Kroon An­dré Lont be­ticht­te van be­lan­gen­ver­stren­ge­ling. Lada kon in de ogen van Wit­tink be­ter op zoek naar een an­de­re co­a­li­tie­part­ner. Lont zou ook een func­tie bij Dozy heb­ben.

Laat meer zien
Back to top button