NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Raad schoorvoetend achter De Kop Werkt

De kop werktHOLLANDS KROON – De ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon steunt enigs­zins schoor­voe­tend het re­gi­o­na­le sti­mu­le­rings­plan De Kop Werkt. Met dat pro­ject pro­be­ren de ge­meen­ten Hol­lands Kroon, Scha­gen, Den Hel­der en Texel de eco­no­mie in de Noord­kop een zet­je te ge­ven. Veel frac­ties in de raad van Hol­lands Kroon steu­nen het plan, maar hou­den de hand op de knip tot­dat er meer con­cre­te plan­nen zijn ont­wik­keld.

De website van 'De kop werkt' werkt vooralsnog niet. Als dit maar geen teken is voor het hele project.
De website van ‘De kop werkt’ werkt vooralsnog niet ontdekte onze redactie. Als dit maar geen voorteken is voor het hele project.

Ook heb­ben bij­voor­beeld D66 en het CDA zelf nog wen­sen. D66 wil de ver­van­ging van de brug aan de Kerk­weg in Anna Pau­low­na in­die­nen als pro­ject en het CDA mist nog land­bouw en vis­se­rij in de plan­nen. Toch is de raad met het con­cept ak­koord, in af­wach­ting van uit­wer­king door de stuur­groep.

Meer weten over Hollands Kroon en de kop werkt? Klik dan hier! En voor de echte geïnteresseerden en liefhebbers kunt u ook de Uitvoeringsagenda nog eens rustig nalezen. Deze werd door de provincie Noord-Holland in 2013 uitgegeven.

Laat meer zien
Back to top button