GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Meeste rijken wonen in Hollands Kroon

Stapels geldHOLLANDS KROON – De ge­meen­te Hol­lands Kroon telt van alle Noordkop­ge­meen­ten in ab­so­lu­te aan­tal­len de mees­te mil­jo­nairs. Het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek heeft be­re­kend dat in Hol­lands Kroon 420 schat­rij­ken wo­nen, of­te­wel 2,1 pro­cent van de be­roeps­be­vol­king. Goed voor plaats 115 op de rang­lijst van 390 Ne­der­land­se ge­meen­ten.

Scha­gen telt 360 rij­ken, ofte wel 1,8 pro­cent van de be­roeps­be­vol­king. Dat le­vert plek 151 op de rang­lijst op. Het aan­tal mil­jo­nairs in Den Hel­der be­hoort tot het laag­ste van Ne­der­land. Op de na­ti­o­na­le rang­lijst staat de ma­ri­ne­stad op plaats 387 met slechts 110 mil­jo­nairs, nog geen half pro­cent van de be­roeps­be­vol­king. De Noord­kop-ge­meen­te met pro­cen­tu­eel mees­te rij­ken in de Noord­kop is Texel. Op het ei­land wordt re­la­tief goed ver­diend. Hier wo­nen 150 mil­jo­nairs, 2.5% van de be­roeps­be­vol­king.

Laat meer zien
Back to top button