Er op uitGeschiedenisNieuwsRegionaal nieuws

Museum en WR 173 komen met speciaal arrangement

jan-lont-6WIERINGEN – De ver­e­ni­gin­gen ach­ter het Wie­rin­ger ei­land­mu­se­um Jan Lont en de Wie­rin­ger aak WR 173 heb­ben el­kaar ge­von­den in een ar­ran­ge­ment, waar­van deze zo­mer twee keer ge­bruik kan wor­den ge­maakt. De jaar­lijks wis­se­len­de zo­mer­ten­toon­stel­ling van Jan Lont is dit­maal ge­wijd aan de Wie­rin­ger vis­se­rij rond 1900. Dit ter ge­le­gen­heid van het hon­derd­ja­rig be­staan van de aak, die na een in­grij­pen­de res­tau­ra­tie weer vaar­klaar is.

De ti­tel van de ex­po­si­tie is ‘On­der de he­mel­boen­der’, naar een ver­sier­sel aan de top van de mast. In de ‘uut­lid’ van de Wie­rin­ger mu­se­um­boer­de­rij zijn het voor­on­der van een Wie­rin­ger aak en een ha­ven­ca­feetje na­ge­bouwd, om een voor­stel­ling te ge­ven van het vis­sers­le­ven op het oude ei­land, ruim hon­derd jaar ge­le­den. Het arrangement wordt aan­ge­bo­den op de zon­da­gen 17 juli en 28 au­gus­tus. De aak vaart op bei­de mid­da­gen twee keer uit, om half twee en om half vier. Wie voor de vroe­ge vaar­tocht kiest, be­zoekt daar­na het mu­se­um, aan de late vaar­tocht gaat een be­zoek aan het mu­se­um voor­af. De prijs van het ar­ran­ge­ment is vijf­tien euro per per­soon – voor kin­de­ren tot twaalf jaar vijf euro – in­clu­sief rond­lei­ding en een kop kof­fie met een Wie­rin­ger jo­den­koek in het mu­se­um.

 

Laat meer zien
Back to top button