NieuwsRegionaal nieuws

Nieuw­bouw in Bree­zand van start

logo-woningbouwvereniging-anna-paulowna.fw_-450x270ANNA PAULOWNA – Op de hoek van de Cro­cus­sen-/Nar­cis­sen­straat in de Bree­zand­se Bloe­men­buurt wordt vrij­dag­mid­dag 17 juni om half vier op fees­te­lij­ke wij­ze de sym­bo­li­sche eer­ste paal ge­sla­gen voor een nieuw­bouw­pro­ject van Wo­ning­bouw­ver­e­ni­ging Anna Pau­low­na. De cor­po­ra­tie bouwt – op de plek waar eer­der 29 ver­ou­der­de huur­hui­zen te­gen de vlak­te zijn ge­gaan – 21 nieu­we, zo­ge­he­ten le­vens­loop­be­sten­di­ge wo­nin­gen.

De Frie­se Bouw­groep Dijkstra Drais­ma re­a­li­seert het pro­ject, dat voor­jaar 2017 moet zijn vol­tooid. In de Nar­cis­sen­straat wor­den drie blok­ken met vier-on­der-een-kap­pers ge­bouwd, in de Cro­cus­sen- en Hy­a­cin­ten­straat drie rij­tjes met drie-on­der-een-kap­pers. De eer­ste paal wordt ge­sla­gen door nieu­we huur­ders en be­wo­ners die een ac­tie­ve rol heb­ben ge­speeld bij de ont­wik­ke­ling van hun toe­kom­sti­ge wo­ning.

Laat meer zien
Back to top button