FractievergaderingNieuwsPolitieke bijeenkomstRegionaal nieuws

Onafhankelijk Wittink vergadert

Henk Jan WittinkHOLLANDS KROON – Op donderdag 10 november belegt (LADA lid) Henk-Jan Wittink een bijeenkomst over de koers van zijn nieuwe fractie. Werken voor wat er leeft bij bewoners moet beter op de rails gezet worden.

Participatie en betrokkenheid kan alleen gaan werken als bewoners zich gehoord en serieus genomen voelen. Dat kan en moet beter. Daarover moeten ook onbevangen kritische geluiden naar voren gebracht kunnen worden. Dat ligt moeilijk in coalitieverband, zo is gebleken. Recente voorbeelden: de plek van het vuurtorentje, grondprijzen, Karin Bloemen, onvoldoende transparantie bij aanbestedingen en accommodatiebeleid.

De eenmansfractie zal prioriteiten moeten stellen. Daarover zal het gesprek moeten gaan. Ook de ontwikkeling tot een volwaardige lokale partij, voorlopig Onafhankelijk Hollands Kroon genoemd, zal stapsgewijs besproken worden: De communicatie met de burger, aanspreekpunten in de kernen, nieuwe vormen van directe democratie. Meer vertrouwen in burgers. Het is dringend nodig. Betrokken burgers wordt opgeroepen om een bijdrage te leveren. Rob Ravensteijn is bereid gevonden deze bijeenkomst voor te zitten.
10 november 20.00 uur “De Kasteleen” Nieuwstraat 26 Hippolytushoef. Graag even aanmelden: henkjanwittink@gmail.com.

Agenda:
1. Opening.
2. Doel van deze bijeenkomst door voorzitter.
3. De koers van Onafhankelijk Wittink tot 21 maart 2018 (lokale verkiezingen)
4. Steunfractie Onafhankelijk Wittink en prioriteiten tot 21 maart 2018
5. De lessen Hollands Kroon 2014-2018 door burgers opgesteld
6. Trends in de lokale politiek: Onafhankelijk – Directe Democratie Nu – Code Oranje/VNG – van coalitieakkoord naar Burgerakkoord. Opkomstcijfers en lidmaatschap politieke partijen
7. Mogelijke veranderingen na de verkiezingen. Nieuwe samenstelling, nieuwe doelen, nieuwe werkwijze
8. Besluiten en vervolg
9. Actualiteiten
10. Sluiting (tussen 21.30 en 22.00 uur)

Laat meer zien
Back to top button