BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Ondernemers ’t Veld en regio verenigen zich

OVENZ´T VELD – On­der­ne­mers uit ’t Veld, Zij­de­wind en om­ge­ving kun­nen zich aan­slui­ten bij de nieu­we on­der­ne­mers­ver­e­ni­ging Ovenz die voor deze dor­pen is op­ge­richt.

Vol­gens voorzitter Bruin heb­ben zich tij­dens de op­rich­tings­ver­ga­de­ring al veer­tien on­der­ne­mers uit ’t Veld en om­ge­ving aan­ge­meld als lid. De le­den kun­nen op­ti­maal pro­fi­te­ren van el­kaars za­ke­lij­ke net­werk. Bo­ven­dien kan een ver­e­ni­ging de be­lan­gen van on­der­ne­mers rich­ting de ge­meen­te be­ter be­har­ti­gen, stelt Bruin.

Laat meer zien
Back to top button