NieuwsRegionaal nieuws

Woongroep voor autistische jongeren in Breezand

Monumentale bollenschuur van de gebroeders Preijde aan de MolenvaartBREEZAND – De nieu­we zor­gor­ga­ni­sa­tie Team-Z wil in Bree­zand een woon­groep voor jon­ge au­tis­ten be­gin­nen. Het oog is gevallen op de mo­nu­men­ta­le bol­len­schuur van de ge­broe­ders Preij­de aan de Mo­len­vaart.

De woon­groep is be­doeld voor jon­ge­ren van 14 tot 24 jaar. Over­dag gaan zij naar school of werk. Zij wor­den be­ge­leid naar zelf­stan­dig wo­nen. Team-Z is sinds vo­ri­ge week of­fi­ci­eel een feit. De organisatie wil de zo­ge­he­ten stel­ling­schuur van Preij­de ver­bou­wen tot acht woon­een­he­den. Het mar­kan­te pand wordt al ja­ren nau­we­lijks ge­bruikt. Er rust al een woon­be­stem­ming op. Team-Z hoopt in de loop van vol­gend jaar zich te ves­ti­gen aan de Mo­len­vaart, als huur­der.

 

Laat meer zien
Back to top button