Er op uitNieuwsRegionaal nieuwsVerenigingsnieuws

Podium met 100 ’artiesten’

WIERINGERWAARD – Bij Mu­ziek­ver­e­ni­ging Wie­rin­ger­waard schrik­ken ze niet snel te­rug van een uit­da­ging. De ge­dre­ven di­ri­gent Mi­chiel Drij­ver durft af te wij­ken van ge­baan­de pa­den. Vol­gen­de week wacht met de ‘Night of the Proms’ een nieuw mu­zi­kaal avon­tuur.  Van plech­tig klas­siek tot op­zwe­pen­de pop. Op vrij­dag 24 en za­ter­dag 25 juni zijn twee avon­den ach­ter­een de meest uit­een­lo­pen­de mu­ziek­stij­len te be­luis­te­ren. In de af­ge­lo­pen ja­ren gaf de bloei­en­de mu­ziek­ver­e­ni­ging al con­cer­ten rond the­ma’s als film, ruim­te en pla­net earth. Het was een lang ge­koes­ter­de wens om ook eens een ‘Night of the Proms’ uit te voe­ren.

Voor de so­lo­par­tij­en viel het oog op zan­ge­res Tess Ma­ri­que Oost­wou­der uit Scha­gen en zan­ger En­ri­co Kors uit Hoog­karspel. Twee le­den van het or­kest, Lot­te Smit en Pe­tra El­bert­sen, spe­len ie­der een uit­ge­brei­de so­lo­par­tij. Met on­der meer ‘Sor­ry’ van hip­ho­par­tiest Ky­te­man. Een re­gel­rech­te pre­miè­re voor de mu­ziek­ver­e­ni­ging is het op­tre­den van een pro­ject­koor van bij­na veer­tig vrou­wen én man­nen. In de af­ge­lo­pen we­ken stu­deer­den ze on­der lei­ding van Mei­ke Wil­lems een aan­tal be­ken­de wer­ken in, zo­wel klas­siek als pop.

Laat meer zien
Back to top button