BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Grote Surinaamse order voor Oevers bedrijf

Luyt groepDEN OEVER – Met de op­dracht voor de bouw van twee en mo­ge­lijk vier vis­se­rij­sche­pen voor de Su­ri­naam­se re­de­rij Ma­ri­sa Fis­heries heeft dok­be­drijf/­ma­chi­ne­fa­briek Luyt in Den Oe­ver de groot­ste or­der in haar ruim 55-ja­rig be­staan bin­nen. ,,Een nieuw­bouw­op­dracht in de Ne­der­land­se vis­se­rij­sec­tor is te­gen­woor­dig al bij­zon­der, laat staan voor twee vaar­tui­gen”, stelt di­rec­teur Ja­co­li­ne Luijt (48).

,,Maar vier sche­pen in se­rie heb­ben we so­wie­so nooit mee­ge­maakt”. ,,Als de eer­ste twee be­val­len, is er een op­tie voor nog twee stern traw­lers, vis­se­rij­sche­pen met de stuur­hut voor­aan op het dek.’’ ,,Twee sche­pen van Ma­ri­sa, de Mi­ner­va en Mil­ton, heb­ben wij vo­rig jaar ver­bouwd en ge­reed ge­maakt voor de vis­se­rij in Su­ri­na­me. Ken­ne­lijk is dat van hun kant zo goed be­val­len, dat ze voor dit nieuw­bouw­pro­ject voor ons heb­ben ge­ko­zen.’’

Laat meer zien
Back to top button