NieuwsRegionaal nieuws

Provincie steekt 2 miljoen euro in verduurzamen maatschappelijk vastgoed

NOORD-HOLLAND – De provincie Noord-Holland trekt 2 miljoen euro uit om kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren, zoals culturele instellingen, dorps- en buurthuizen en sportaccommodaties, te helpen hun gebouwen te verduurzamen. Met het geld kunnen ze bijvoorbeeld isolatiemateriaal of zonnepanelen kopen.

Gedeputeerde Staten stellen hiervoor een subsidieregeling op, die naar verwachting begin volgend jaar in werking treedt. Het geld dat Noord-Holland hiervoor uittrekt wordt beschikbaar gesteld vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van de provincie en vult de eerder toegezegde proceskosten van eveneens 2 miljoen euro vanuit het Rijk aan.

Uitdaging
Voor veel kleine eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Het gaat daarbij om culturele instellingen, dorps- en buurthuizen, sportbedrijven en gemeenten tot 25.000 inwoners.

De bureaus De Groene Grachten, Dorpswerk Noord-Holland/EnergiekeRegio en Royal HaskoningDHV helpen in opdracht van de provincie kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren hun panden te verduurzamen. De bureaus helpen bij een eerste energiescan, het benoemen van maatregelen tot het zoeken naar financieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering.

Het Rijk heeft voor heel Nederland in totaal ook  24 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag kunnen ruim 2.000 kleine vastgoedeigenaren geholpen worden met advies en begeleiding. Alle provincies maken gebruik van de bijdrage en bepalen zelf hoe ze het ontzorgingsprogramma opzetten.

Laat meer zien
Back to top button