NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

NOORD-HOLLAND – Het demissionaire kabinet wordt dringend verzocht boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol in te zetten op de schone energietransitie. Daarvoor pleit de provincie Noord-Holland in een brief aan het kabinet.

Voor het zomerreces namen Provinciale Staten in de provincie een motie aan die oproept tot het stoppen van boren naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee. Deze motie eist het tegengaan van externe bedreigingen voor het Waddengebied, waaronder gasboringen in de Waddenzee. Daarom verzoekt de provincie het kabinet dringend te stoppen met het verstrekken van vergunningen die de natuur op het Wad belasten, zoals voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee en het toelaten van lozingen door een gasbooreiland ten noorden van de Waddeneilanden.

De provincie is van mening dat er vooral ingezet moet worden op de benodigde energietransitie, waarbij de provincie aan de andere kant ook van mening is dat deze, waar noodzakelijk, op een zorgvuldige manier in het Waddengebied een plek moet krijgen.

Agenda voor het Waddengebied 2050 aanpassen
Eerder ondertekenden de provincies en het Rijk de Agenda voor het Waddengebied 2050. De provincie realiseert zich dat daarin werd opgenomen de gaswinning in kleinere velden in de Waddenzee aan te houden. Echter, gezien de maatschappelijke weerstand tegen plannen voor gasboringen nabij Ternaard roept de provincie het kabinet op de agenda aan te passen en daarover in gesprek te gaan met de bij de Agenda betrokken partijen.

Cees Loggen, gedeputeerde Noord-Holland: “Er is in onze Provinciale Staten met bezorgdheid gereageerd op de plannen om naar gas te boren in de Waddenzee. Daarop is een motie aangenomen die verzoekt de vergunningsverstrekking daarvoor te stoppen. Wij willen graag met het kabinet het gesprek aan over een stop op boringen naar aardgas in de Waddenzee en een nadere invulling van de Agenda 2050.”

Laat meer zien
Back to top button