NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Raad Hollands Kroon: ‘Royal ZAP naar de Kerkweg’

Een bijdrage van Theo Moras

Foto: Theo Moras
Foto: Theo Moras

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon had dinsdagmiddag de vergunning aan Royal ZAP verleend. Aan het einde van de raadsvergadering dinsdagavond werd er alsnog een motie vreemd van de dag voor het verlenen van deze vergunning door zes raadsfracties ingediend.

Na een lange discussie waarin wethouder Groot alle zeilen bij moest zetten om de motie van tafel te krijgen of aan te passen van het geen was ingediend. Na schorsing van de vergadering werd er door de voltallige raad unaniem besloten om de raadsgriffier opdracht te geven een brief op poten naar Gedeputeerde Staten te sturen met het dringende verzoek om alsnog medewerking te verlenen aan de verplaatsing van Royal ZAP naar de Kerkweg waar het bedrijf zelf grond in eigendom heeft.

Door deze toezegging van het College met de opdracht door de gemeenteraad voor de Griffier werd de motie naar ieders tevredenheid ingetrokken. Met het verzoek om z.s.m. maar binnen twee maanden hier hun oordeel over te geven.

Laat meer zien
Back to top button