BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Restaurant dupe van ’wisseltruc’

DeBasalt-DenOeverDEN OEVER – Res­tau­rant De Basalt in Den Oe­ver waar­schuwt op Fa­ce­book voor een groep men­sen die niet heeft be­taald voor de lunch; 139 euro. ’Bij het af­re­ke­nen heeft me­vrouw een gro­te wis­sel­truc uit ge­haald’. Me­de­werk­ster Sa­rah Dijkstra kon zich wel ‘voor haar kop slaan’ toen het maan­dag­avond tot haar door­drong wat er was ge­beurd. ,,Het gaat om een groep Duits­spre­ken­de men­sen”, zegt ze. ,,Acht per­so­nen in een rol­stoel en vier be­ge­lei­ders. Ze kwa­men in twee bus­jes. Al­le­maal heel vrien­de­lijk. Toen het tijd was om te be­ta­len, leg­de de me­vrouw 150 euro neer. Ik mocht er 144 van ma­ken en toen vroeg ze om een bon om te de­cla­re­ren.

Op de ca­me­ra­beel­den van het vis­res­tau­rant is te zien, hoe de vrouw de 150 euro weer in haar ei­gen por­te­mon­nee stopt en zo­wel het wis­sel­geld als de bon aan­neemt. ,,Het is geen ver­gis­sing”, zegt Dijkstra. ,,Je kan zien dat ze dit va­ker doet. Zo stopt ze de 150 euro in een an­der vak­je dan het wis­sel­geld.’’ Res­tau­rant De Basalt heeft aan­gif­te gedaan van het voor­val bij de po­li­tie.

Bekijk de door Restaurant De Bassalt naar buiten gebrachte videobeelden hier.

Laat meer zien
Back to top button