BedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Scheepswerf wordt binnenkort geveild

Foto: Alexander Bügel
Foto: Alexander Bügel

DE HAUKES – Scheeps­re­pa­ra­tie­be­drijf en jacht­werf G.D. van Zoo­nen aan het Am­stel­meer bij De Hau­kes wordt naar ver­wach­ting spoe­dig ge­veild. Na­be­staan­den van wij­len werf­baas Ger­rit van Zoo­nen, die eind 2014 op 72-ja­ri­ge leef­tijd over­leed, heb­ben vei­ling­huis Troost­wijk in­ge­scha­keld om de open­ba­re ver­koop bij op­bod op touw te zet­ten. Een ope­nings- en slui­tings­da­tum voor de vei­ling zijn nog niet be­kend. Naar ver­luidt moe­ten de werf, het be­drijf en de bij­be­ho­ren­de wo­ning mi­ni­maal vier ton op­bren­gen.

De zaak­waar­ne­mer heeft de ge­meen­te ge­vraagd om mee te wer­ken aan be­stem­mings­wij­zi­ging, waar­door wo­ning­bouw op de lo­ca­tie ook wordt toe­ge­staan. ,,Dat ver­groot mogelijk de kan­sen op ver­koop .’’

Laat meer zien
Back to top button