Agrarisch nieuwsBedrijvennieuwsNieuwsPolitiekWieringermeer

Provincie geeft project Evergreen € 750.000,00

'De ontwikkeling van teelt op water-systemen is een van de speerpunten in het project Evergreen van Greenport Noord-Holland Noord.'- Foto: Proeftuin Zwaagdijk.
‘De ontwikkeling van teelt op water-systemen is een van de speerpunten in het project Evergreen van Greenport Noord-Holland Noord.’- Foto: Proeftuin Zwaagdijk.

MIDDENMEER – Met €750.000,00 van de pro­vin­cie gaat het pro­ject Ever­green van start. Het is ge­richt op ver­nieu­wing in de agra­ri­sche sec­tor. Han Lam­mers van het be­drijf Puur Groen­ten in Mid­den­meer doet mee aan Ever­green, sa­men met 25 col­le­ga’s in Noord-Ho­land Noord plus zes on­der­zoeks­in­stel­lin­gen.

Het pro­ject duurt vier jaar en is een ini­ti­a­tief van Gr­een­poort Noord-Hol­land Noord. De deel­ne­mers gaan nieu­we land­bouw­tech­nie­ken tes­ten. Doel is met min­der grond­stof­fen de vrucht­baar­heid van de bo­dem te ver­be­te­ren. Dat pro­be­ren de agra­riërs te be­rei­ken door de in­zet van ro­bots, ver­de­re au­to­ma­ti­se­ring en het toe­pas­sen van in­no­va­tie­ve teelt­tech­nie­ken.

Laat meer zien
Back to top button