NieuwsRegionaal nieuws

Verkeershinder bij Kooybrug

kooybrugDEN HELDER / HOLLANDS KROON – Rijks­wa­ter­staat voert van 28 op 29 en van 29 op 30 juni ’s nachts tus­sen half twaalf en half zes uit­ge­brei­de test­werk­zaam­he­den uit aan de Kooy­brug bij Den Hel­der (N99). De Kooy­brug is tij­dens de werk­zaam­he­den in bei­de rich­tin­gen af­ge­slo­ten. Ook de pa­ral­lel­weg is dicht.

Ver­keer wordt via de N249, N248 en N9 om­ge­leid. Weg­ge­brui­kers die­nen re­ke­ning te hou­den met om­lei­din­gen en ex­tra reis­tijd van maxi­maal der­tig mi­nu­ten. Fiet­sers kun­nen wel over­ste­ken bij de brug: er gaat een pen­del­dienst over het wa­ter.

Laat meer zien
Back to top button