GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Vijf offertes voor gemeentehuizen

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – Me­dio juli ver­wacht Hol­lands Kroon be­kend te ma­ken wel­ke aan­ne­mers de ver­bou­wing van ge­meen­te­hui­zen De Ont­moe­ting en het Kroon­do­mein in Anna Pau­low­na gaan uit­voe­ren.

Het be­treft apar­te aan­be­ste­din­gen tot hoog­uit zo’n vijf mil­joen euro. De ge­meen­te heeft een voor­se­lec­tie van vijf kan­di­da­ten ge­maakt, die een of­fer­te mo­gen uit­bren­gen.

Laat meer zien
Back to top button