Er op uitNieuwsRegionaal nieuws

Visveiling voor toeristen start medio juni

logo vismarktDEN OEVER – De vis­vei­ling voor toe­ris­ten via de klok op za­ter­da­gen bij de Oe­ver­se vis­af­slag laat nog even op zich wach­ten. De vuurdoop is uitgesteld tot medio juni. Het ex­pe­ri­ment, waar­bij per vei­ling twin­tig con­su­men­ten in de af­slag­hal een bod kun­nen uit­bren­gen op een kilo pas ge­van­gen vis, gar­na­len of kreef­tjes, duurt de hele zo­mer. ,,Net als bij de Broe­ker Vei­ling, waar groen­ten en fruit on­der de ha­mer ko­men, is er een om­roe­per of vei­ling­mees­ter die wat ver­telt. En de klok van hoog naar laag laat lo­pen, tot­dat ie­mand drukt”, al­dus Smid.

Laat meer zien
Back to top button