NieuwsWieringermeer

Hennepkweker moet betalen

HennepbladWIERINGERWERF – De 50-ja­ri­ge Wil­lem B. uit Den Hel­der moet ruim ne­gen­dui­zend euro aan cri­mi­ne­le ver­dien­sten te­rug­be­ta­len aan de staat. De Nieu­we­die­per zou dat geld heb­ben ver­diend met il­le­ga­le hen­nep­kweek (ruim 550 wiet­plan­ten) in een vil­la in Wie­rin­ger­werf. Hier­voor en we­gens het af­tap­pen van stroom werd hij eer­der door de recht­bank in Haar­lem ver­oor­deeld tot een taak­straf van 120 uur.
De of­fi­cier van jus­ti­tie eis­te bo­ven­dien dat B. zou wor­den ‘ge­plukt’ voor ruim 33.000 euro. De recht­bank oor­deel­de dat kos­ten voor huis­ves­ting, elek­tri­ci­teit, het ko­pen van hen­nep­stek­ken plus in­hu­ren van knip­pers van dat be­drag moe­ten wor­den af­ge­trok­ken en kwam daar­door aan­zien­lijk la­ger uit.

Laat meer zien
Back to top button