NieuwsRegionaal nieuws

Waterstof stroomt naar de Noordkop

REGIO – In de Noordkop werken we samen aan een sterke economie. Ook werken we samen aan energie. We gaan van het aardgas af en willen meer groene energie gebruiken. Waterstof kan hierin een belangrijke rol spelen. Daarom wordt Hollands Kroon partner van de New Energy Coalition. Dit is een netwerk- en kenniscoalitie in Noord-Nederland. De New Energy Coalition gaat twee projecten over waterstof verder uitwerken.

Het eerste project gaat over het energienet in de Wieringermeer. Welke rol heeft waterstof heeft voor een goed werkend energienet? Het tweede project gaat over duurzaam vervoer in de landbouw. Kan waterstof fossiele brandstoffen zoals olie vervangen? Resultaat is een tractor of vrachtwagen op waterstof. Deze projecten zijn onderdeel van het waterstofprogramma in Noord-Holland Noord.

Wat is waterstof
Waterstof is een gas. Het heeft voordelen. Er komt geen CO2 vrij bij verbranding. En je kunt het opslaan. Maar het komt niet in de natuur voor. Je moet waterstof dus maken. Het wordt een energiedrager genoemd. Groene waterstof wordt bijvoorbeeld gemaakt met wind- of zonne-energie. Dat proces heet elektrolyse. Het gebruik van (groene) waterstof kan helpen om onze klimaatdoelen te halen.

De Noordkop kan een rol spelen in de waterstofeconomie
“We zien kansen voor waterstof. Mogelijk is het een oplossing voor problemen in het elektriciteitsnet. Waterstof kan zo meehelpen aan een betrouwbare en krachtige energievoorziening. En het kan tegelijk nuttig voor de werkgelegenheid in de regio”, legt wethouder Theo Meskers uit. Daarnaast kan waterstof ook een rol spelen richting een CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot. Hiervoor is het programma Green Shipping Waddenzee.

De New Energy Coalition zet zich in voor een duurzaam energiesysteem van de toekomst
Zij verbindt partijen om samen te werken naar een versnelde overgang van een duurzame energie-economie. Daarbij is aandacht voor kennis, nieuwe ideeën, onderwijs en nieuwe banen. Naast Hollands Kroon zijn ook de gemeenten Alkmaar en Den Helder partner. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Alliander en Gasunie. Wij worden eerst partner voor twee jaren. Daarna bespreken we de resultaten van de samenwerking.

Hollands Kroon staat voor een aantal maatschappelijke opgaven
Met het programma Duurzaamheid werken we aan een aardgasvrije gemeente, duurzame energie en klimaatverandering. Ook werken we aan een economie waarin we grondstoffen en materialen opnieuw gebruiken. Tot slot werken we aan meer (soorten) planten en dieren in onze gemeente. Waterstof is een van de acties uit het programma Duurzaamheid.

Laat meer zien
Back to top button