GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Wethouder straalt om zonnepanelen

Theo Groot 1
‘Wethouder Theo Groot’

HOLLANDS KROON – Hol­lands Kroon staat vier­kant ach­ter het Nuon-plan om een me­ga­zon­ne­park in de Wie­rin­ger­meer­pol­der te bou­wen. Dat stelt wet­hou­der Theo Groot (ruim­te­lij­ke or­de­ning, duur­zaam­heid/­mi­li­eu) stra­lend. Door 120.000 pa­ne­len bij tur­bi­nes in toe­kom­stig Wind­park Wie­rin­ger­meer te plaat­sen, wil het ener­gie­be­drijf elek­tri­ci­teit voor tien­dui­zend huis­hou­dens op­wek­ken.

Om­dat Nuon zorgt dat de aan­we­zig­heid van de zon­ne­pa­ne­len door aar­den wal­len of be­groei­ing zo min mo­ge­lijk op­valt, heeft het col­le­ge van Hol­lands Kroon po­si­tief over het mil­joe­nen­pro­ject ge­oor­deeld. De pro­vin­cie moet nog de­fi­ni­tie­ve goed­keu­ring aan het plan ge­ven.

Laat meer zien
Back to top button