Agrarisch nieuwsBedrijvennieuwsNieuwsWieringermeer

Tomatentelers gaan fuseren

Foto: Alcius.nl
Foto: Alcius.nl

MIDDENMEER – De to­ma­ten­teelt­be­drij­ven Agro Care en Kes­gro, bei­den ac­tief op Agri­port, gaan fu­se­ren. De bei­de be­drij­ven kie­zen voor deze fu­sie om hun as­sor­ti­ment te ver­bre­den en daar­mee hun klan­ten be­ter te be­die­nen. De bei­de glas­tuin­bouw­be­drij­ven werk­ten al twin­tig jaar lang sa­men. Nu gaan ze ge­za­men­lijk ver­der on­der de naam Agro Care.

Deze fu­sie maakt vol­gens de fu­sie­part­ners ver­volgstap­pen be­ter mo­ge­lijk. Phi­lip van Ant­wer­pen (Agro Care) en Ad van Kes­ter (Kes­gro) zien de fu­sie als een lo­gi­sche stap in de ver­de­re ont­wik­ke­ling van hun on­der­ne­min­gen. ,,Wij heb­ben in­no­va­tie en sa­men­wer­king hoog in het vaan­del staan. Deze fu­sie is dan ook een goe­de ba­sis voor de toe­komst.”

Laat meer zien
Back to top button