NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Wethouder Westerkamp: ’Dozy had geen streepje voor bij aankoop school’

'De voormalige school van Oosterland'
‘De voormalige school van Oosterland’

HOLLANDS KROON – Bouw­be­drijf Dozy had geen streep­je voor bij de aan­koop van de voor­ma­li­ge Oos­ter­lan­der­school. Dat zegt wet­hou­der Frits Wes­ter­kamp van Hol­lands Kroon. Vol­gens Wes­ter­kamp is het pand niet spe­ci­aal aan het Hel­der­se bouw­be­drijf aan­ge­bo­den. ,,Wij be­na­de­ren nooit zelf aan­ne­mers.’’

Wes­ter­kamp geeft toe dat hij met Lont heeft on­der­han­deld over de ver­koop van het school­ge­bouw. ,,Maar dat lijkt me niet vreemd. Hij is di­rec­teur bij een aan­ne­mer. Dozy kwam met een voor de gemeente haalbaar plan, maar men heeft een markt­con­for­me prijs be­taald voor het per­ceel.’’

Er waren meerdere plannen vioor de Oosterlanderschool. ,,Dozy had zich ook al in 2013 ge­meld. Maar dat plan vol­deed niet aan de voor­waar­den. Ver­vol­gens waren er ideeën voor een soort Cul­tuur­schuur en een plan voor een bed en break­fast. Maar bei­de ini­ti­a­tie­ven wer­den door de in­die­ners la­ter weer in­ge­trok­ken. Daar­na kwam Dozy met het hui­di­ge voor­stel.’’

“Dozy heeft ze­ker geen streep­je voor in de ge­meen­te. Zo uit het hoofd zijn ze be­trok­ken ge­weest bij de bouw van de bre­de scho­len in Den Oe­ver, Nieu­we Nie­dorp en Wie­rin­ger­waard. Daar was de ge­meen­te trou­wens geen op­dracht­ge­ver, maar het be­stuur van de scho­len. Ie­der­een kan met een haal­baar plan ko­men voor een van de ge­meen­te­lij­ke ei­gen­dom­men die te koop staan. En in de markt is echt wel be­kend wat Hol­lands Kroon wil ver­ko­pen.” aldus Westerkamp.

 

Laat meer zien
Back to top button