NieuwsWieringermeer

Conflict Land uit zee duurt voort

 

'Camping Land uit Zee krijgt vorm' - Foto: Camping Land uit Zee
‘Camping Land uit Zee krijgt vorm’ – Foto: Camping Land uit Zee

WIERINGERWERF – Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Hol­lands Kroon moe­ten nog een be­sluit ne­men over wat te doen in het con­flict rond cam­ping Land uit Zee in Wie­rin­ger­werf.

De com­mis­sie be­zwaar­schrif­ten heeft zich al op 4 april over de kwes­tie ge­bo­gen en ad­vies uit­ge­bracht aan het col­le­ge. Dit ad­vies is nog niet open­baar, pas als B en W een be­sluit neemt wordt dui­de­lijk hoe de com­mis­sie er over denkt. Het col­le­ge kan het ad­vies naast zich neer­leg­gen.
Het voorliggende conflict speelt tussen Tonneman en buurman Vonk. Vonk heeft een klein deel van de grond van de camping gebruikt en bebouwd. De gemeente heeft destijds een vergunning afgegeven. Vonk stelt dat hij des­tijds heeft ge­bouwd vol­gens de te­ke­ning van de ver­gun­ning en het toen­ma­li­ge be­stem­mings­plan. Dat dat ach­ter­af ka­das­traal on­juist blijkt te zijn, zou hem niet ver­we­ten kun­nen wor­den.

Tonneman claimt de grond nodig te hebben voor een veilige in- en uitrit naar de camping. De gemeente Hollands Kroon weigerde tot op heden handhavend op te treden. Vandaar dat de kwestie is voorgelegd aan de com­mis­sie be­zwaar­schrif­ten.

 

Laat meer zien
Back to top button