NieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

Burgemeester Nawijn biedt nogmaals excuses aan tijdens raadsvergadering

nawijn 22-11-2016HOLLANDS KROON / WOGNUM – Tijdens de raadsvergadering heeft burgemeester Jaap Nawijn nogmaals zijn excuses aangeboden. In zijn korte verklaring naar aanleiding van de motie gaf hij richting de gemeenteraad aan dat het goed was dat de kwestie in het openbaar werd besproken. Tevens gaf Nawijn aan de opmerkingen over de ‘zure gekken’ kwestie de afgelopen periode te hebben gehoord en er heel goed naar te hebben geluisterd.

De raad nam een motie aan die bijna raad breed werd ondertekend. Alleen fractie Wittink en Peter Meijer van de Senioren Hollands Kroon konden zich niet vinden in de voorliggende motie. Wittink probeerde via een amendement de motie tekstueel op twee punten te wijzigen. De meest vergaande voorgestelde wijziging was om de tekst ‘eenmalige oprisping’ te veranderen in ‘de laatste in een reeks van incidenten’. Bij stemming van het amendement bleek dat Wittink met deze opvatting alleen stond. Meijer kon de motie niet vereenzelvigen met zijn geweten en stemde daarom tegen.

Nadat de motie door de raad was bekrachtigd bracht Theo Moras tijdens het inspreekrecht voor de burgers zijn zienswijze op de kwestie ter tafel. Met de behandeling van de kwestie Nawijn in de raad komt er een einde aan de kwestie die als een deken een maand lang over de politiek heeft gelegen.

Laat meer zien
Back to top button