NieuwsWieringermeer

College Hollands Kroon: ’Plicht voor goed onderdak Polen’

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous
‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Opnieuw lijkt er een strijd te ontbranden rondom de vestiging van seizoensarbeiders in het voormalig Joods Werkdorp. Het college steunt de nieuwe plannen van ondernemer Joep Karel om onderdak te bieden aan 265 flexwerkers in nieuw te bouwen barakken op het perceel in Nieuwesluis.

In 2009 verwees de gemeente Wieringermeer het plan nog naar de prullenbak. De kaarten lijken deze keer anders geschud als het aan wethouder Theo Meskers ligt. ‘Er is in zeven jaar veel veranderd. In 2009 wisten we weinig over het centraal huisvesten van seizoenarbeiders. Inmiddels zijn er positieve ervaringen in de Kop van Noord-Holland.’

‘Het plan van van Karel ligt momenteel nog bij de provincie. Als ‘Haarlem’ het licht op groen zet is het college voornemens het bestemmingsplan te wijzigen in een ‘logies’ bestemming’ aldus Theo Meskers. De uitspraken van de wethouder stuiten bij de omwonenden nu al op verzet. Net als in 2009 worden de messen geslepen en de spandoeken weer uit de mottenballen gehaald. De tekst voldoet namelijk nog prima. Het lijkt op een herhaling van zetten.

Laat meer zien
Back to top button