NatuurNieuwsWieringermeer

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Lang geleden’

Misschien komt het doordat we vandaag wereldwijd denken aan de aanslag op de Twintowers in New York of gewoon doordat ik mij weer een dagje ouder voel. Ik zocht in mijn dagboeken of ik er in 2001 aandacht aan had besteed. Dat had ik. Het is goed zo af en toe terug te kijken. Naast de dagboeken die ik elke dag schrijf, zijn er ook natuurlogboeken. Daarin kan ik nakijken wat ik zoal op een bepaalde dag in een jaar heb beleefd.
Het eerste artikel over de Wieringermeer dat ik heb gevonden is uit 1929 in het tijdschrift De Levende Natuur en geschreven door Jac. P. Thijsse.

‘Visschen in de Wieringermeer . — Vroeger trokken veel visschen door het Amsteldiep tusschen Wieringen en de vast e wal. Toen het Amsteldiep eenige jaren geleden was afgedamd, schoolden de visschen nog eenigen tijd samen voor den dam, maar vrij spoedig leerden ze den weg vinden oostwaarts om Wieringen heen . Daar zagen ze langzamerhand hun uitweg nauwer worden , maar de groote gaten noorden zuid van de Oude Zeug bleven bruikbaar tot eind Jul i 1929 . En thans scholen zij wee r samen voor die gaten en de visschers slaan er een goeden slag . Merkwaardig is het , dat de dieren in zoo korten tijd zich hebben weten te oriënteren’.

Er is ook vandaag de dag veel te doen over de vissen in het IJsselmeer en over de mogelijkheden van migratie. Volgens Jan Rotgans zouden er op dit moment weer heel veel palingen in het IJsselmeer zwemmen. Mogelijk daardoor kunnen de gebroeders Kay weer een stalletje openen. Dit keer in Schagen. Heerlijk

Foto: Peter C. Meijer
Laat meer zien
Back to top button