NieuwsWieringermeer

Extra maatregelen stankoverlast vuilstort

logo_hvcMIDDENMEER – Naar aanleiding van diverse meldingen door omwonenden over geuroverlast hebben Afvalzorg en HVC extra maatregelen afgesproken om de geuroverlast op de locatie Middenmeer/ Wieringermeer tot een minimum te beperken. Er worden vijf maatregelen voorbereid. Allereerst worden maatregelen genomen om de aan- en afvoerdagen van het bufferafval te minimaliseren.

Dit gebeurt door de logistiek te verbeteren. Er wordt regie gevoerd op samenwerking tussen verschillende Nederlandse afvalbedrijven die gebruik maken van de bufferlocatie. De  samenstelling van het brandbaar bedrijfsafval dat tijdelijk wordt opgeslagen op de locatie van Afvalzorg zal veranderen doordat er minder organisch materiaal in zit, wat de geuroverlast veroorzaakt. Daarnaast wordt de bufferlocatie van Afvalzorg afgedekt met folie. Ook is afgesproken dat er geen aan- en afvoer van het afval plaatsvindt bij een westelijke windrichting, zodat omwonenden minder last ervaren. Tot slot wordt er een geurpanel samengesteld om de geuremissie op de gehele locatie te monitoren. Het geurpanel zal mede bestaan uit omwonenden van de locatie Wieringermeer en zal elke werkdag een geurronde lopen.

Eerdere genomen maatregelen
Eerder dit najaar investeerde HVC al 200.000 euro in verschillende maatregelen, waaronder nieuwe biofilters en roosters en afzuigkanalen om de geuroverlast van de composteerinstallatie zo veel als mogelijk is te beperken. Afvalzorg verscherpte haar controle op de hoeveelheid organisch materiaal in het afval en heeft extra aandacht besteed aan het verdichten, het samendrukken van het afval.

Drie afvalbedrijven op locatie Wieringermeer
Op locatie Wieringermeer vinden meerdere afvalverwerkingsactiviteiten plaats. HVC heeft op de locatie een vergistings- en composteerinstallatie waar gft-afval wordt vergist en gecomposteerd. Afvalzorg houdt zich bezig met het tijdelijk bufferen van brandbaar bedrijfsafval wanneer er incidenteel sprake is van gebrek aan capaciteit bij de afvalenergiecentrales In Nederland. Tot slot, Sortiva houdt zich op deze locatie bezig met groencompostering, overslag van huishoudelijk afval en sortering van plastic afval.

Laat meer zien
Back to top button