NieuwsWieringermeer

Gemeente sluit deal met Vonk

'Camping Land uit Zee krijgt vorm' - Foto: Camping Land uit Zee
‘Camping Land uit Zee krijgt vorm’ – Foto: Camping Land uit Zee

WIERINGERWERF – De afgelopen week verschoof de aandacht van Ome Keesweg opeens naar de Planetenlaan. Maar dat betekende niet dat er op de achtergrond niet werd gewerkt aan oplossingen voor de grondkwestie bij de camping. De gemeente had van de rechter de opdracht meegekregen om voor 2 november met een oplossing te komen en die deadline lijkt gehaald.

De gemeente Hollands Kroon die zichzelf klem gezet had is er op het laatste moment in geslaagd een deal te sluiten met buurman Harry Vonk. In de Schager Courant lezen we dat volgens woordvoerster Noortje Slot de zaak is opgelost. ‘De ge­meen­te gaat ook niet in ho­ger be­roep te­gen het von­nis in de zaak van Ton­ne­man. Het col­le­ge is te­vre­den dat de kwes­tie nu is af­ge­daan. We heb­ben de no­ta­ris op­dracht ge­ge­ven om de grond zo snel mo­ge­lijk – nog voor don­der­dag – aan de heer Ton­ne­man over te dra­gen.’

Tonneman en zijn advocaat Jacqueline Brouwer zijn nog niet geheel overtuigd. ‘Er wordt mij nu ge­vraagd snel wat te te­ke­nen, maar zo­ver ben ik nog niet’, zegt Ton­ne­man. ‘Het kan niet zo zijn dat ik nu de grond­over­dracht te­ken en het dan zelf mag op­los­sen met de buur­man. Eerst moet het ka­das­ter het per­ceel in kaart bren­gen, zo­dat het voor ie­der­een dui­de­lijk is waar we over pra­ten. En ik wil de op­stal­len eraf heb­ben.’

Laat meer zien
Back to top button