GemeentenieuwsNieuwsPolitiekWieringermeer

Gemeenteraad akkoord met begroting 2017

begroting als tekening
In één overzichtelijke samenvatting is te zien hoe de begroting van Hollands Kroon er uit ziet’

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad is gisteravond met een overgrote meerderheid akkoord gegaan met de begroting voor 2017. De teneur van de begroting is dat Hollands Kroon een financieel gezonde gemeente is. Er is wat ruimte voor extra dingen, maar de behoudende lijn is verder wel op zijn plaats.

Wethouder Theo Meskers: “Het college is blij dat we deze begroting aan de raad kunnen presenteren. We hebben een solide financiële positie en de lasten voor onze inwoners blijven vrijwel gelijk. Hoewel we ons in 2017 geen grote nieuwe investeringen kunnen veroorloven is er wel extra geld voor het beheer van de kernen en de aanplant van bomen”.

De totale omvang van de begroting is bijna € 100 miljoen. Hiervan wordt bijna € 35 miljoen uitgegeven in het sociaal domein (inclusief sport en onderwijs). Voor de leefomgeving is er ruim € 21 miljoen beschikbaar. Aan economische ontwikkeling wordt circa € 6 miljoen uitgegeven. Het resterende bedrag is bestemd voor personeelskosten, gebouwen en ICT.

Nieuwe activiteiten
Door slimmer te werken en extra inkomsten is er wat ruimte voor nieuwe activiteiten. Zo is het extra bedrag van ruim € 300.000 van dit jaar, voor Openbare Ruimte en Kernbeheer, ook in 2017 beschikbaar. Daarmee kunnen meer initiatieven vanuit de inwoners voor zelfbeheer worden gehonoreerd. Ook kunnen er extra bomen worden geplant. Gecombineerd met de nieuwe aanbesteding voor het beheer van het openbaar groen moet dat voor een extra impuls zorgen.

In het Sociaal Domein gaat  Incluzio steeds meer zorgtaken voor ons uitvoeren. De eerste geluiden over de samenwerking zijn meer dan bemoedigend. Er komen positieve reacties vanuit de inwoners en Incluzio heeft zich snel geworteld in de samenleving in Hollands Kroon. Vooral de menselijke maat waarmee Incluzio te werk gaat, wordt gewaardeerd.

Behoudende lijn
Niettemin kiezen wij voor een voorzichtige, behoudende lijn. En daar zijn belangrijke redenen voor. Wethouder Theo Meskers: ”Er zijn wat onzekere factoren die er voor zorgen dat we voor een sobere lijn kiezen. Op deze manier zijn we bijvoorbeeld voorbereid op tegenvallers in het Sociaal Domein. Daarnaast weten we ook niet wat landelijk de koers gaat worden na de Tweede Kamerverkiezingen in maart”.

 

Laat meer zien
Back to top button