Agrarisch nieuwsNieuwsWieringermeer

Herfstcontrole erfafspoeling bloembollentelers

Foto: Erwin Slootweg
Foto: Erwin Slootweg

HOLLANDS KROON – Voor schoon, gezond oppervlaktewater controleren we vanaf half oktober tot december het erf van bloembollentelers op de juist omgang met gewasbeschermingsmiddelen. We willen voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. De meeste agrariërs spannen zich al behoorlijk in om zogenoemde ‘erfafspoeling’ te voorkomen. Bij een kleine minderheid is nog veel eer te behalen. De flora en fauna in en om de sloot zijn gebaat bij een schone sloot.

De herfstactie betreft het erf en de sloot rondom bloembollenbedrijven tijdens het ontsmetten van bloembollen vóór ze geplant worden. Ter plaatse bekijken we samen met de agrarisch ondernemer hoe deze het ongemerkt lozen van stoffen van zijn erf naar de sloot kan voorkomen. Een aantal praktische oplossingen zijn door bollentelers zelf bedacht in het gezamenlijke project ‘Schoon erf, schone sloot’; een samenwerkingsproject van HHNK met de sector: KAVB, LTO, gewasbeschermingsmiddelenleveranciers, groothandel om lozing van het erf via de put naar de sloot te voorkomen. Deze tips verspreiden wij. Bij overtredingen van de wet, treden wij op.

Vorig jaar controleerden wij ook. De resultaten van die controle geven aan dat de probleemstoffen die we in het water aantreffen inderdaad dezelfde zijn als die in ons gebied het meest gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddelen bij bollentelers. We staan dus bij de bron van de verontreiniging in Hollands Noorderkwartier. 76% van de bezochte bedrijven trof vorig jaar de juiste maatregelen, 20% van de bezochte erven was voor verbetering vatbaar en 4% overtrad de wet. De toezichtactie is erop gericht om deze minderheid te bewegen om het net zo goed te doen als de andere ondernemers. Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk overkapt te werken en zorgvuldig met middel en materiaal omgaan om morsen en versleping tegen te gaan. Want het middel dat “ziek en zeer” tegengaat op de bloembol, bestrijdt ook micro-organismen in de sloot en verstoort daarmee de voedselketen.

Andere acties van het hoogheemraadschap voor schoon en gezond water gericht op de bloembollenteelt zijn: luchtsurveillance op veldbespuitingen, verantwoorde opslag van mest en compost. De zorg voor schoon en gezond water delen we steeds meer met de bloembollensector.

Laat meer zien
Back to top button