NieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

‘Medemblik is stankoverlast vuilstort zat’

logo_hvcMIDDENMEER – Al geruime tijd regent het klachten uit Medemblik over de stankoverlast van de vestiging van HVC aan de Koggerandweg. Bewoners namen zelfs al het initiatief tot een actiegroep op Facebook. Nu stapt ook de politiek in Medemblik in de kwestie.

Volgens Siem Zei­le­ma­ker (PWF) is er spra­ke van open vuil­stort. Dat zou vol­gens hem een ver­kla­ring zijn voor de stank­over­last. ´Het gaat om vuil­nis uit de grij­ze bak, maar men­sen flik­ke­ren daar van al­les in, vlees­res­ten bij­voor­beeld. Dus dat stinkt. Het wordt wel af­ge­dekt met grond, maar het ligt na­tuur­lijk ook open als ze er­mee be­zig zijn. Ik ben er maar eens gaan kij­ken en dit heb ik ge­zien.´

De PWF laat door de Re­gi­o­na­le uit­zoe­ken of dit mag vol­gens de ver­gun­ning die HVC heeft. Af­val uit de grij­ze em­mer moet im­mers naar de ver­bran­dings­oven in Alk­maar.

´Wat Zei­le­ma­ker heeft ge­zien is waar­schijn­lijk het buf­fe­ren van be­drijfs­af­val. Dit is een bron is van geu­ro­ver­last. Naar aan­lei­ding van een be­wo­ners­bij­een­komst vo­ri­ge maand zijn we een on­der­zoek ge­start naar de geur­bron­nen op het ter­rein in de Wie­rin­ger­meer.´ aldus een woordvoerder van HVC.
De buf­fer van brand­baar be­drijfs­af­val is één van de drie bron­nen van over­last aan­ge­merkt. An­de­re twee bron­nen zijn het bi­o­bed en de vul-do­seer­hal com­pos­te­ring. Op deze plek­ken wordt gft-af­val ver­werkt. HVC heeft maat­re­ge­len ge­no­men om de stankoverlast verder te beperken, zo­als het ver­nieu­wen van de fil­ter van het bi­o­bed.

Laat meer zien
Back to top button