Agrarisch nieuwsGemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Hulp voor agrariërs bij huisvesting seizoenarbeiders

Logo Hollands Kroon vlagHOLLANDS KROON – De herfst heeft zijn intrede gedaan en de natuur doet langzaam een jasje uit. Maar dat betekent niet dat er voor agrariërs een rustige tijd aanbreekt. Er moet nog genoeg gebeuren op het land. Denk bijvoorbeeld aan het rooien van lelies. Voor agrariërs kan dat betekenen dat er seizoenarbeiders moeten worden ingezet. Wij wijzen u graag op de mogelijkheden rondom de huisvesting van deze tijdelijke werknemers.

Zo is er inmiddels een speciale brochure voor werkgevers ontwikkeld, zodat zij precies weten waar hun accommodatie aan moet voldoen. U vindt deze rechts op de pagina, in het groene blok. In de brochure wordt ook ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor logies.

Wethouder Theo Meskers: ‘We zijn blij met de manier waarop de agrarische sector de huisvesting van buitenlandse seizoenkrachten oppakt. Uit de aanvragen die we krijgen wordt duidelijk dat veel werkgevers er serieus mee omgaan. Dat is nodig ook. Arbeidsmigranten verdwijnen niet meer uit onze regionale economie. Daarom willen we voor hun huisvesting geen houtje-touwtje oplossingen, maar een verblijf dat qua veiligheid en kwaliteit de toets der kritiek kan doorstaan; een permanente voorziening voor tijdelijk gebruik. Dat is uiteindelijk in ieders belang. Maar daar is nog niet elke werkgever van doordrongen. Daarom blijven we er scherp op.’

‘Soms stuiten we ondanks alles toch nog op niet-vergunde situaties. Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wijzen we op de (on)mogelijkheden en vragen wij de betrokken ondernemer de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot de gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden.De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een dwangsom.’

Laat meer zien
Back to top button