GemeentenieuwsNieuwsPolitiekWieringermeer

In gesprek met raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk? Meld u nu aan!

logo Hollands KroonEr wordt op Hollands Kroon een nadrukkelijk beroep gedaan om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt op de wijze waarop Hollands Kroon hier invulling aan geeft, hebben de raadsleden behoefte om te weten hoe inwoners hierover denken.

Uit de raadsvergadering van 28 januari is ook gebleken dat het vluchtelingenvraagstuk leeft onder de inwoners. Om die reden zijn vier avonden in mei georganiseerd waar inwoners in gesprek kunnen met raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk.

Aanmelden
Wilt u in gesprek met de raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk in Hollands Kroon? Aanmelden voor de bijeenkomst op 19 mei kan vanaf nu via deze link: aanmeldformulier. De bijeenkomsten in de Wieringermeer wordt op 19 mei in Café de Buren in Wieringerwerf
gehouden.
Open dialoog
De inloop van de bijeenkomsten is om 19.30 uur. De avond start om 20.00 uur en loopt tot uiterlijk 22.00 uur. Na de inloop volgt er een korte introductie van de burgemeester waarna inwoners en raadsleden in kleine groepjes, in een open dialoog met elkaar in gesprek gaan over het vluchtelingenvraagstuk. Een onafhankelijk voorzitter begeleidt het proces en aan iedere tafel zit een onafhankelijk notulist om de ideeën en opvattingen zo goed mogelijk samen te vatten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per avond rouleren de deelnemers in wisselende samenstellingen. Achteraf ontvangen alle deelnemers de verslaglegging van de bijeenkomsten.

Planning besluitvorming
De ideeën en opvattingen van inwoners nemen de raadsleden mee bij de besluitvorming. De planning is dat dit voorstel eind juni wordt behandeld in de gemeenteraad.

Laat meer zien
Back to top button