NieuwsWieringermeer

Inwoners met (juridische) vragen rondom echtscheiding kunnen terecht op spreekuur

WIERINGERWERF – Op 7 juli 2021 is het eerste echtscheidingsspreekuur in Hollands Kroon begonnen. Een bijzonder spreekuur omdat het juridisch en sociaal domein samenkomen om inwoners die gaan scheiden, of dit overwegen, in een vroeg stadium te helpen. Scheiden roept vaak onzekerheden op over huisvesting, omgangsregelingen, toeslagen en andere zaken. En dit allemaal in een emotionele achtbaan. Door inwoners hiermee te helpen, starten zij zekerder aan het formele scheidingsproces. Hierdoor is de kans op conflicten kleiner. Minder conflicten betekent minder vechtscheidingen en dus minder kinderen in de knel. En dat is één van de resultaten die men met dit spreekuur willen bereiken.

U kunt om de week terecht op het echtsscheidingsspreekuur
Het spreekuur is op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. In het gebouw van Incluzio Hollands Kroon aan Westrak 208 in Wieringerwerf. Als u gebruik van wilt maken van dit spreekuur, kunt u telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken. Er zijn aangepaste tijden en data tijdens vakanties. Tijdens zomervakantie is er geen spreekuur in de periode van 12 juli tot 16 augustus. Eerstvolgend spreekuur na deze periode is op 18 augustus.

Het echtsscheidingsspreekuur is onderdeel van een pilot
Dit gebeurt in het kader van de verbeterplannen voor de jeugdzorg, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kinderen zijn vaak de dupe als ouders ruzie maken om de scheiding (vechtscheiding). Het doel van deze pilot is het voorkomen van vechtscheidingen en daarmee ook het voorkomen van gedwongen jeugdhulp. In een eerder stadium heeft Hollands Kroon samen met 16 andere gemeenten, Parlan jeugdhulp, de jeugd en gezinsbeschermers, Incluzio en de advocatuur, de website scheidingsplein.nl ontwikkeld. Op deze website kunnen inwoners terecht voor informatie, advies en ondersteuning over echtscheidingen.

De pilot wordt nu doorgezet in samenwerking met Divosa
Divosa onderzoekt de komende tijd hoe goede samenwerking tussen het juridisch loket en het sociaal wijkteam complexe scheidingen kan voorkomen. En of gezinnen op deze manier beter zijn geholpen. Over de onderzoeksresultaten doet Divosa aanbevelingen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de stelselherziening van de rechtsbijstand.

Laat meer zien
Back to top button