NieuwsPolitiekWieringermeer

‘Polenhotel’ in voormalig Joods Werkdorp

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous
‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Het Joodse Werkdorp Nieuwesluis was een, in de jaren 1930 gesticht, Nederlands opleidingscentrum nabij Slootdorp. Hier kregen uit Duitsland en Oostenrijk gevluchte jonge Joden een agrarische vakopleiding, die ze in staat zou moeten stellen zich te vestigen in Palestina. Het dorp werd in 1934 geopend, en werd beheerd door de Stichting Joodse Arbeid. Het kon zo’n 300 bewoners huisvesten in 16 barakken.

Nu 82 jaar later wordt er gedacht aan de vestiging van 265 arbeidsmigranten in barakken achter het voormalig werkdorp. In 2009 strandde zijn eerste initiatief, toen de raad van de gemeente Wieringermeer de plannen van tafel veegde.

Nu, zeven jaar later, doet eigenaar Joep Karel nogmaals een poging om zijn plan om zeven barakken te bouwen op het terrein doorgang te laten vinden. Hij heeft hiervoor inmiddels toestemming gevraagd bij de provincie Noord-Holland, die hij in september hoopt te ontvangen.

Karel kan rekenen op steun van het college. Wethouder Theo Meskers is van mening dat er in de afgelopen zeven jaar veel is veranderd. Volgens Meskers was het destijds het onbekende rondom centrale arbeidsmigrantenhuisvesting wat destijds voor de weerstand bij de omwonenden heeft gezorgd. Als de provincie de plannen goedkeurt wil het college het bestemmingsplan wijzigen om ‘logies’ op deze locatie mogelijk te maken.

Het hoofdgebouw van het voormalig werkdorp moet volgens Karel een geheel andere functie krijgen. Hij spreekt met partijen over activiteiten op het gebied van Joodse historie. Oud-di­rec­teur Joel Ca­hen van het Joods His­to­risch Mu­se­um wil zich hier­voor in­zet­ten.

De buurtbewoners laten aan de Schager Courant weten opnieuw in verzet te zullen gaan. Zij achten de locatie ongeschikt en afstand tot allerlei voorzieningen te groot. Volgens Meskers valt dat allemaal wel mee. ‘De nood is hoog en de vraag naar goed onderdak is groot. De regionale economie kan niet zonder arbeidsmigranten bestaan.’ aldus wethouder Theo Meskers.

Laat meer zien
Back to top button