Agrarisch nieuwsBedrijvennieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Logiescentrum voor 360 buitenlandse werknemers bij Agriport

Illustratie: Architectenburo Rolf Botman
Illustratie: Architectenburo Rolf Botman

MIDDENMEER – Op Agriport A7 opent uitzendbureau NL-Jobs in 2018 een centrum voor de huisvesting van 360 buitenlandse werknemers. De kosten voor de realisatie bedragen bijna 6 miljoen. Het gebouw wordt gevestigd op de hoek van de Koggerandweg, bij binnenkomst aan de zuidzijde van Agriport. De vergunningaanvraag bij de gemeente Hollands Kroon loopt inmiddels. Het college heeft aangegeven positief ten opzichte van dit initiatief te staan.

Naast huisvesting wordt er ook aandacht besteedt aan vermaak voor de bewoners. Zo zijn alle kamers voorzien van WiFi en tv. En zijn er gezamenlijke ruimtes voor activiteiten en het samen vieren van bijvoorbeeld verjaardagen. Om het gebouw wordt gezorgd voor de nodige buitenspel activiteiten. ‘We snap­pen dat wat wij wil­len neer­zet­ten im­pact heeft op de om­ge­ving’, stelt al­ge­meen di­rec­teur en mede-ei­ge­naar Jeroen van Leeu­wen van NL-Jobs in de Schager Courant. ‘Veel bu­ren zijn er hier niet, maar toch. We wil­len dat het knap voor el­kaar is, de mo­ge­lijk­he­den voor ont­span­ning moe­ten ook goed zijn ge­re­geld.’

NL-Jobs stelt dui­de­lij­ke ge­drags- en woon­re­gels op voor de be­wo­ners. Bo­ven­dien wor­den  er vier be­heer­ders aan­ge­steld, die in het pand wo­nen en per­ma­nent con­tro­le en toe­zicht uit­oe­fe­nen. ‘Als er des­on­danks over­last is, kan de buurt dat mel­den en wordt er in­ge­gre­pen’, ga­ran­deert Van Leeu­wen. ‘Bel­oven dat er geen pro­ble­men ont­staan, kan ik niet. De men­sen heb­ben we niet aan een touw­tje. Bel­oven dat wij ze op­los­sen als er moei­lijk­he­den zijn kan ik wel.’

 

Laat meer zien
Back to top button