NieuwsWieringermeer

Motorcrossers geven voorkeur aan NC-10 locatie met een westelijke ligging van de baan

MIDDENMEER – Afgelopen donderdag was er een informatiesessie waarbij de raadsleden en belangstellenden digitaal werden bijgepraat over de stand van zaken rondom de motorcross locatie NC-10. Gedurende de vergadering bleek dat er diverse locaties in de polder waren onderzocht. Dat eerste onderzoek leidde tot 5 vergelijkbare locaties met de NC-10 locatie in polder. Nader onderzoek leidde er toe dat dit werd teruggebracht naar 2 locaties. Eén op de hoek van de Alkmaarseweg – Groetweg (NC-10) en één aan de Zuiderkwelweg (locatie 73). De beide locaties zijn onder andere onderzocht op de milieuaspecten die ook relevant zijn voor de Milieu Effect Rapportage (MER). Daarbij moet gedacht worden aan een focus op geluidshinder voor de omgeving, bereikbaarheid, landschappelijke inpassing.

inrichtingsvariant West

Uiteindelijk heeft de stichting Phoenix besloten om te kiezen voor de NC-10 locatie. Op de NC-10 locaties kan de baan op twee manieren worden vormgegeven. Chris Talsma, projectleider gebiedsontwikkeling van RHO Adviseurs, legt in het filmpje uit welke varianten er zijn op het perceel NC-10 en waarom er een duidelijke voorkeur is voor de west-variant.

Het vervolgproces is dat van begin juli tot 1 oktober de milieueffectrapportage (MER) voor het plan ter inzage komt te liggen.Gekozen is voor een verruiming van de termijn in verband met de vakantieperiode. In deze periode kan men bezwaar maken.

Hieronder het filmpje zoals gepresenteerd tijdens de informatiesessie.

De volledige informatiesessie is hieronder te bekijken.

Nog even alle inrichtingsvarianten op een rij:

inrichtingsvariant West
Inrichtingsvariant Elektisch
Inrichtingsvariant Noord
Laat meer zien
Back to top button