NieuwsRegionaal nieuwsSportWieringermeer

Motorcrossers mogen vier jaar crossen op de Kooypunt

Foto: Motocrossplanet.nl
Foto: Motocrossplanet.nl

NOORDKOP – De motorcrossers strijden al jaren voor een locatie waar men permanent kan crossen. Uiteindelijk is het doel om een baan aan de Groetweg te realiseren. Dat proces loopt al jaren. In de tussentijd biedt de gemeente Den Helder de crossers de helpende hand.

De crossers krijgen van de Den Hel­der­se ­wet­hou­der Jac­que­li­ne van Don­gen een ver­gun­ning voor maxi­maal vier jaar. Bin­nen die pe­ri­o­de moet er een per­ma­nen­te cross­baan in Hol­lands Kroon gerealiseerd zijn stelt ze. De komende vier jaar mogen de cros­sers maxi­maal twaalf keer per jaar, zes uur per dag, tus­sen ze­ven uur ’s mor­gens en ze­ven uur ’s avonds op Kooy­punt aan de slag.

In de Schager Courant zegt woord­voer­der Ger Mee­re­boer van Phoe­nix dat de cros­sers blij zijn dat zij weer kun­nen trai­nen. ,,Wij vol­doen aan de ge­luids­nor­men en zit­ten qua ge­luid la­ger dan het vlieg­veld De Kooy. Het ge­luids­ni­veau van onze mo­to­ren hou­den we con­stant in de ga­ten. De ver­gun­ning wil­len we na­me­lijk niet op het spel zet­ten.’’

Laat meer zien
Back to top button